Code7 Responsive Slider

Ledenvergadering 31 mei 2022

Op dinsdag 31 mei zal onze vereniging een extra ledenvergadering houden ivm het nieuwe Schuttersterrein.

Ieder lid van de vereniging is hiervoor uitgenodigd.

Locatie: Jan & Jan
Aanvang: 20.30 uur

Agenda:

  1. Opening.
  2. Ingekomen/uitgegane stukken.
  3. Verslag Ledenvergadering 4 april 2022.
  4. Schuttersfeest 2022
  5. Verslag Commissies
  6. Mededelingen
  7. Rondvraag
  8. Sluiting